Результати соціологічних досліджень спрямовані на вивчення соціальних аспектів, які характеризують працездатне населення регіону, зумовлюють структуру безробіття та міграцію, стримують реалізацію потенціалу людини за місцем проживання і можуть бути основою для пошуку можливих соціальних, інфраструктурних, інформаційних «точок зростання» всередині територіальних громад. Комплексний портрет працездатного населення включає наступні компоненти: кількісні соціально-демографічні індикатори працездатного населення: рівень народжуваності/смертності, статево-вікова структура, рівень освіти, інститут сім’ї; кількісні соціально-професійні індикатори працездатного населення: рівень зайнятості, структура безробіття, трудова міграція, соціальне навантаження; якісні соціально-професійні індикатори працездатного населення: потреба в роботі, готовність до працевлаштування та очікування від ринку праці, готовність навчатися/перенавчатися/підвищувати кваліфікацію, міграційні настрої, бачення перспектив громади. Монографія  підготовлена у рамках «Дослідження шляхів вдосконалення структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської області» на замовлення Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА в рамках виконання проєкту за фінансової підтримки Європейського Союзу. Детальніше за посиланням: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/79210/1/Kostenko_monograf.pdf