Інституційний розвиток Центру соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень Сумського державного університету
(інституційний грант)
Липень 2020 р. – Жовтень 2021 р.
Мета: розвиток організаційної спроможності ЦСГАРД як структурного підрозділу СумДУ; підвищення якості аналітичних матеріалів та/або посилення ефективності зовнішньої комунікації.
Діяльність:
– затвердження Стратегії діяльності ЦСД до 2024 року, Положення ЦСД, Положення про Наглядову раду ЦСД;
– розроблення Політики щодо конфлікту інтересів, Політики рівності, Політики якості аналітики, процедури звітування ЦСД на засіданнях Наглядової ради, Вченої ради факультету та Наукової ради університету;
– посилення експертної спроможності команди ЦСД досягнуто шляхом онлайн та офлайн навчання членів команди; міжнародного наукового стажування;
– проведення досліджень.
Хто надає підтримку: В межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Мотиви та бар’єри науково-дослідної діяльності в Сумському деравному університеті
(у співпраці з науково-дослідною частиною СумДУ)
Червень-серпень 2021 р.
Мета: 1. Визначити типи мотивів, які спонукають НПП СумДУ займатися науково-дослідною діяльністю та виявити ключові бар’єри (на рівні кафедр, університету), що обмежують зазначену діяльність. 2. Формування рекомендацій щодо вдосконалення організації науково-дослідної діяльності в СумДУ та нормативної бази за напрямом наукової діяльності (зокрема, положень щодо заохочення за результати наукових досліджень; удосконалення організаційної структури та/або менеджменту).
Діяльність:
– визначити кількісно-якісні показники внутрішніх установок, мотивів (ідентифікації, інтересу, матеріальний, самоствердження, негативний) НПП СумДУ щодо науково-дослідної діяльності;
– оцінити механізми підтримки науково-дослідної діяльності на рівні кафедри та університету;
– виявити бар’єри, що ускладнюють/унеможливлюють науково-дослідну діяльність серед НПП СумДУ.
Хто надає підтримку: в межах «Ініціативи з розвитку університетських аналітичних центрів», яку впроваджує Міжнародний фонд «Відродження» в партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні, а також за підтримки проректора з наукової роботи СумДУ – Анатолія Чорноуса.
Посилання: https://cutt.ly/68PXuiU

Очікування і готовність роботодавців до співпраці у підготовці фахівців соціального спрямування
(дослідження)
Червень-вересень 2021 р.
Мета: визначати очікування роботодавців щодо майбутніх фахівців соціального спрямування та налаштованість роботодавців до співпраці у підготовці таких фахівців.
Діяльність:
– розробити професіограми майбутніх фахівців соціального спрямування;
– визначити актуальні потенційні посади у різних соціальних секторах для працевлаштування майбутніх фахівців соціального спрямування;
– визначити налаштованість роботодавців на співпрацю у ході підготовки майбутніх фахівців соціального спрямування.
Хто надає підтримку: в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні
Посилання: https://cutt.ly/48PXj5a

Мотивація дотримання/недотримання населенням України карантинних обмежень
(дослідження)
Листопад-грудень 2020 р.
Мета: проаналізувати чинники, які зумовлюють поведінку людей в період пандемії, зокрема у частині дотримання/недотримання карантинних обмежень та розробити рекомендації щодо формування комунікаційної політики для зміни поведінки людей в більш тривалій перспективі в умовах пандемії Covid-19.
Діяльність:
– виявити страхи та побоювання українців, пов’язані із Covid-19 шляхом оцінки ризиків для себе та своїх рідних захворіти на Covid-19, отримати ускладнення чи померти;
– встановити причини страхів та побоювань для себе та своїх рідних щодо можливості захворіти на Covid-19, отримати ускладнення чи померти;
– відстежити динаміку тривоги щодо пандемії з березня по грудень 2020 року;
– визначити рівень поінформованості населення про Covid-19 та існуючі потреби в інформації;
– визначити рівень довіри населення як до офіційної інформації про Covid-19 так і до медичної системи в цілому;
– оцінити ставлення українців до карантинних заходів та обмежень;
– виявити причини та мотиви дотримання/недотримання респондентами карантинних заходів;
– чинники впливу на зміну моделей поведінки щодо збереження власного здоров’я та здоров’я рідних.
Хто надає підтримку: в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні
Посилання: https://cutt.ly/w8PXQ7q

Аналіз реформи децентралізації в Україні з точки зору гендерної рівності та підходу, заснованого на правах людини
(дослідження)
(у співпраці з ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини)
Березень-грудень 2021 р.
Мета: виявлення та аналіз наслідків, спричинених процесом децентралізації, для жінок та чоловіків, зокрема тих, які перебувають у вразливій ситуації, з точки зору ҐР та ППЛ.
Діяльність:
– аналіз чинних стандартів у сфері прав людини, нормативно-правових документів, наявних даних щодо становища жінок і чоловіків, які перебувають у вразливій ситуації;
– проведення опитувань, проведених на місцях у пілотних ТГ;
– формування рекомендацій з розроблення комплексних заходів реагування підчас децентралізації, спрямованих на усунення виявлених прогалин у забезпеченні прав та потреб жінок і дівчат, які перебувають у вразливій ситуації.
Хто надає підтримку в рамках проєкту ООН Жінки «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні», який фінансується Міністерством закордонних справ Канади.
Посилання: https://cutt.ly/y8PXDgw

Доступність та якість надання офлайн та онлайн послуг ЦНАПів (Сумська, Чернівецька ТГ)
(дослідження)
Червень-листопад 2021 р.
Мета: оцінка доступності та якості офлайн та онлайн послуг ЦНАПів з подальшим розробленням рекомендацій для ОМС (Сумська та Чернівецька ТГ).
Діяльність:
– оцінити рівень потреб в (офлайн та онлайн) адміністративних послугах (з державної реєстрації бізнесу, послуги пенсійного фонду та адміністративні послуги соціального характеру) в точках доступу (ТП, ВРМ, мобільний ЦНАП) у Сумській та Чернівецькій ТГ;
– виявити бар’єри доступності та оцінки якості (офлайн та онлайн) адміністративних послуг в ЦНАПах в точках доступу (ТП, ВРМ, мобільний ЦНАП) у Сумській та Чернівецькій ТГ;
– розробити рекомендації для ОМС з поліпшення доступності та якості надання (офлайн та онлайн) адміністративних послуг в ЦНАПах в точках доступу (ТП, ВРМ, мобільний ЦНАП).
Хто надає підтримку: Міжнародний фонд «Відродження» в партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.
Посилання: https://cutt.ly/G8PXV9a

Розроблення дорожньої карти з профілактики онкологічних гінекологічних захворювань в Сумській області
(дослідження)
Червень-листопад 2021 р.
Мета: аналіз динаміки рівня онкогінекологічної захворюваності в Сумській області, оцінка міським і сільським жіночим населенням області рівня загроз та можливостей для профілактики, а також визначення бар’єрів для користування послугами з профілактики та раннього виявлення таких захворювань. Передбачається розроблення дорожньої карти з профілактики онкогінекологічних захворювань у Сумській області, включаючи рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо підвищення доступності профілактики онкологічних гінекологічних захворювань для сільських і міських жінок на рівні територіальних громад та області.
Діяльність:
– оцінити охоплення спецлікуванням онкогінекологічних захворювань та онкопрофоглядами у розрізі територіальних громад різного типу (сільських, селищних, міських) Сумської області;
– визначити правові, інституційні, економічні, інформаційні та соціокультурні бар’єри для користування міськими і сільськими жінками послугами з профілактики та раннього виявлення онкогінекологічних захворювань на базі первинної медичної ланки через проведення «гендерного аналізу плюс» на рівні територіальних громад різного типу (сільських, селищних, міських).
Хто надає підтримку: Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE), за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.
Посилання: https://cutt.ly/Q8PX7h9

Сталий розвиток Центру соціальних досліджень Сумського державного університету
(інституційний грант)
Липень-грудень 2022 р.
Мета: забезпечення сталого розвитку Центру соціальних досліджень Сумського державного університету у воєнний час шляхом безперебійної дослідницької роботи та підготовки аналітичних продуктів щодо відбудови України, з подальшим їх поширенням та застосуванням органами місцевої та національної влади.
Діяльність:
– оновлення Стратегію ЦСД до 2024 року;
– напрацювання політики безпеки ЦСД, політики щодо конфлікту, політики моніторингу та оцінки результатів діяльності організації (МіО);
– проведення оцінки спроможності персоналу та навчання персоналу;
– посилення мережі партнерств;
– проведення дослідження “Соціальна стійкість територіальних громад в умовах воєнного часу: спроможність до відновлення та розбудови”.
Хто надає підтримку: В межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.
Посилання: https://cutt.ly/M8PZs7J

Гендерні аспекти соціальної стійкості територіальних громад
(дослідження)
Липень-листопад 2022 р.
Мета: Посилити соціальну стійкість територіальних громад шляхом розроблення рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування в напрямку подолання бар’єрів для вразливих груп жінок та чоловіків в сфері зайнятості, доступу до послуг, політичної та громадської участі в умовах воєнного стану.
Діяльність:
– провести оцінку потреб населення територіальних громад (Сумська, Львівська, Київська та Миколаївська територіальні громади) шляхом опитування;
– проаналізувати програми оперативного задоволення потреб вразливих груп населення;
– провести партиципаторні стратегічні сесії з метою представлення результатів оцінок та доопрацювання рекомендації;
– презентації та просування результатів дослідження.
Хто надає підтримку: проведене у межах членства в Українській національній платформі Форуму громадянського суспільства «Східне Партнерство» Жіночим консорціумом України спільно із Центром соціальних досліджень Сумського державного університету.
Посилання: https://cutt.ly/Y8PZbaK

Безпека в укриттях: для жінок, для дітей, для всіх
(гуманітарний проект)
(у співпраці з ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини)
Березень-червень 2022 р.
Мета: забезпечення доступних укриттів необхідними засобами домедичної і першої медичної допомоги та засобами, важливими для життєзабезпечення для жінок з дітьми та літніх людей, яких ці жінки доглядають.
Діяльність:
– забезпечення засобами домедичної і першої медичної допомоги (аптечками) та засобами, важливими для життєзабезпечення, централізованих укриттів, розташованих у вище зазначених містах;
– розміщення в зазначених укриттях стендів з простими та доступними схемами покрокових алгоритмів надання домедичної і першої медичної допомоги у різних ситуаціях.
Хто надає підтримку: в рамках проєкту «Гранти швидкого реагування», що реалізується за підтримки Українського Жіночого Фонду.
Посилання: https://cutt.ly/98PZPrr

Створення мережі регіональних партнерів Українського Жіночого Фонду з метою забезпечити участь жінок і жіночих організацій регіону в ініціативах
(мережевий проект)
(у співпраці з ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини)
Липень 2022 р. – Березень 2024 р.
Мета: забезпечення участі жінок і жіночих організацій Сумської області в ініціативах Проєкту.
Діяльність спрямована на:
співпрацю з регіональними жіночими організаціями та активістками;
– поширення інформації про грантові конкурси та інші можливості Проєкту;
– збір інформації і даних для проведення аналізу; консультування місцевих організацій щодо підготовки грантових пропозицій;
– участь у розробці стратегій Проєкту та пріоритетних напрямків грантової підтримки з метоюзабезпечення включення потреб жінок регіону;
– допомогу в адаптації ініціатив Проєкту до місцевого контексту;
– участь у процесі моніторингу грантерів Проєкту в регіоні.
Хто надає підтримку: В рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що виконує Український Жіночий Фонд за підтримки Уряду Канади.

Оперативна оцінка потреб жителів Сумської області
(дослідження)
(у співпраці з ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини)
Травень-червень 2022 р.
Мета: проведення оперативної оцінки потреб населення Сумської області з подальшою розробкою рекомендацій до програм оперативного задоволення потреб вразливих груп населення через гуманітарну допомогу; до системи надання соціальних послуг, а також до локальних програм з відновлювання Сумської області.
Діяльність:
– оперативна оцінка потреб вразливих груп населення Сумської області (охоплено як тих, хто залишився в області, так і тих, хто виїхали);
– оперативна оцінка соціальної стійкості територіальних громад Сумської області (охоплено міські та сільські територіальні громади;
– за результатами оцінок розроблення проєкту рекомендацій до програм оперативного задоволення потреб вразливих груп населення через надання гуманітарної допомоги; до системи надання соціальних послуг, а також до локальних програм з відновлювання Сумської області;
– проведення партиципативних стратегічних сесії (із залучення вразливих груп населення; влади; бізнесу, експертів; ЗМІ) для представлення результатів оцінок та доопрацювання рекомендацій;
– презентація рекомендацій органам місцевої влади та ЗМІ.
Хто надає підтримку: Європейський Союз та Міжнародний Фонд «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.
Посилання: https://cutt.ly/48PZLSu

Грошові кошти, базові потреби та підтримка захисту постраждалого від конфлікту населення у східній та центральній Україні
(гуманітарний проект)
Липень-грудень 2022 р.
Мета: надання гуманітарної та соціо-психологічної допомоги жінкам, які мають дітей або опікунам дітей, у тому числі людям з інвалідністю, ВПО та людям, які проживають у місцях, що постраждали від окупації та ракетних обстрілів.
Діяльність:
– оцінка потреб;
– організація діяльності мобільної бригади;
– соціально-психологічна підтримка;
– гуманітарна допомога.
Хто надає підтримку: В рамках Проекту “Cash, Basic Needs and Protection Support to Conflict-Affected Populations in Eastern and Central Ukraine”, який фінансується міжнародною організацією International Rescue Committee, Inc., реалізується Жіночим консорціумом України.
Посилання: https://cutt.ly/88PZ35U

Nothing Found