Соціологічні опитування є методом збирання інформації за допомогою постановки запитань певній групі людей (респондентів), відібраних за певним принципом – так, щоб ця відібрана сукупність за основними параметрами репрезентувала генеральну сукупність, тобто ту спільноту, на яку надалі поширюватимуться висновки опитування. Це може бути певний населений пункт, виборчий округ, певна соціальна чи професійна група або країна у цілому.

Розрізняють різні способи опитування: поштове, телефонне чи за адресою проживання респондента.

ЦСД проводить індивідуальне анкетне опитування («обличчям до обличчя») та інтернет-опитування.

АНКЕТУВАННЯ

Масові опитування громадської думки шляхом індивідуального анкетного опитування. Найнадійнішими та інформаційно насиченими є, звичайно, персональні анкетні опитування, які англійською звуться «face to face» («обличчям до обличчя»). За цього виду опитувань надзвичайно важливо правильно зробити вибірку, тобто так дібрати респондентів, щоб на підставі вивчення їхньої думки можна було робити висновки про громадську думку населення досліджуваної сукупності – міста, округу, регіону чи країни загалом. Зробити таку вибірку під силу лише професіоналам. До цієї роботи залучається велика кількість інтерв’юєрів, а результати обробляються спеціалізованою програмою.

Анкетування вважається методом отримання надійної і різнобічної інформації, яка необхідна для ґрунтовного аналізу проблем.  Адже знижується кількість відмов респондентів від участі в опитуванні. Спрощується процедура опитування.

ІНТЕРНЕТ-ОПИТУВАННЯ

Інтернет-опитування – метод, який дозволяє швидко зібрати потрібну інформацію. При цьому дотримуються основні принципи соціологічного опитування, перш за все – репрезентативності. Найголовніша перевага таких опитувань є низька собівартість і воно виключає необхідність витрат на тиражування інструментарію і дозволяє включати в анкету різноманітні відео- і аудіо-матеріали, змістовні анотації, якісні інструкції тощо.

Таке опитування ідеально підходить для локальних досліджень, або досліджень молодіжної аудиторії. Також серед переваг є легкість проведення повторного дослідження з тією самою аудиторією зі збереженням високого рівня анонімності і можливістю обговорення відвертих тем для респондентів.

З результатами досліджень громадської думки, проведених Центром можна ознайомитися за посиланням.

Замовити дослідження.