Це якісне дослідження, яке дозволяє одержати більш глибоку інформацію про думки, сподівання і досвід людей, ніж кількісні методи. Фокус-групове опитування є не просто чергування запитань і відповідей респондентів, а являє собою форму групової дискусії. Респонденти мають більше свободи у виборі форми презентації своїх думок та вражень щодо заданої теми. Застосування сфокусованого групового інтерв’ю стимулює виникнення нових запитань. А предмет розмови може набувати несподіваних напрямів. Дискусія спроможна краще відобразити різноманітність думок, ніж масове опитування, оскільки тема сприймається динамічно завдяки впливові людей один на одного в процесі спілкування. Дискусія має сфокусований характер, тобто тема, логіка і форма запитань визначаються заздалегідь

Замовити дослідження.