Протягом грудня 2019 року Центром соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень Сумського державного університету на замовлення відділу промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації проводилося дослідження «Стан та перспективи розвитку туризму у Сумській області».

Метою дослідження  було визначення основних проблем, пріоритетів  та першочергових завдань щодо розвитку туристичної галузі в Сумській області шляхом проведення 12 експертних глибинних інтерв’ю (з числа фахівців туристичної сфери, діячів культури, краєзнавців, представників органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості).

Аналізуючи  відповіді експертів вдалось оцінити стан розвитку туристичної галузі у Сумській області в цілому , визначити сильні та слабкі сторони розвитку, оцінити туристичну привабливість, промоційні матеріали, інфраструктуру, виявити перешкоди для розвитку туризму в Сумській області, визначити потенціал, ресурси та перспективи розвитку галузі, окреслити туристичну унікальність Сумського регіону, визначити необхідні кроки розвитку туристичного потенціалу Сумської області.

За результатами дослідження узагальненні висновки та підготовлені рекомендації для формування стратегії просування туризму в Сумській області, визначенні основні проблеми і пріоритети розвитку туристичної галузі, а також першочергові завдання для різних партнерських груп.