ДОРОЖНЯ КАРТА З ПРОФІЛАКТИКИ ОНКОЛОГІЧНИХ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Динаміка показників онкогінекологічних захворювань за останні 5 років свідчить про зменшення профілактичних оглядів жінок, що негативно впливає на зростання випадків як дорічної летальності, так і занедбаності випадків. Спостерігається зростання темпів приросту випадків дорічної летальності та занедбаності щодо раку шийки матки, а також занедбаності щодо захворюваності на рак яєчників. Показники захворюваності, смертності від онкогінекологічних захворювань у м. Суми нижчі порівняно із районами області, що свідчить про нижчий рівень доступності медичних послуг у сільській місцевості. Лише 60% опитаних жінок проходять профілактичні гінекологічні огляди, із них 46,8% бувають на прийомах у гінеколога один раз на рік. Чим старша жінка, тим рідше вона звертається до спеціалістів або ж взагалі не відвідує консультацій. Рідше бувають на профоглядах або взагалі їх не проходять жінки з сіл та селищ. Професійність та уважність є головними чинниками при виборі гінеколога, проте майже кожна п’ята жінка вимушена вибирати гінеколога, керуючись близькістю до місця проживання. Жінки, які проживають у селі, частіше звертаються за усною консультацією і не проходять огляд на гінекологічному кріслі. Також рівень доходу жінок прямо пов’язаний з кількістю процедур, які вони проходять під час гінекологічних оглядів. Щодо супутніх витрат, то сільські жительки витрачають більше грошей та часу на дорогу (від 20 до 50 грн, близько 2 год), аби потрапити на прийом до гінеколога, і майже не мають безкоштовної альтернативи.

Ключовою причиною невідвідування гінеколога є відчуття дискомфорту. Також жінки зазначають, що вони не мають на це часу, їм складно дістатися чи навіть записатися, для них незручним є графік прийому або зависока вартість послуги. При цьому 10,2% опитаних лікуються самостійно. Ураховуючи високий рівень смертності жінок від онкологічних захворювань, важливою є реалізація комплексного підходу до заходів, пов’язаних з профілактикою, ранньою діагностикою та лікуванням раку в Сумській області. Вирішення проблеми має здійснюватися у двох напрямках: соціальному, тобто через підвищення культури профілактики онкогінекологічних захворювань, та медичному – через розбудову системи діагностики захворювань з одночасним подоланням бар’єрів (передусім фізичних/організаційних) у доступі до наявних медичних послуг.

Дослідження із вивчення бар’єрів для користування міськими і сільськими жінками послугами з профілактики та раннього виявлення онкогінекологічних захворювань у Сумській області проводиться Центром соціальних досліджень Сумського державного університету в межах «Ініціативи з розвитку університетських аналітичних центрів», яку впроваджує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Детальніше за посиланням: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86172/1/Svitailo_oncogynecological_diseases.pdf?fbclid=IwAR1LEgDmkM0OfBl9RbmQCSHQ67Em2uR93VbdT70nzB_x7mmE4-T5fzQKslc