На Вашу думку, чи готові вчителі до впровадження нової освітньої реформи?

Так - 28.6%
Ні - 71.4%
Важко сказати - 0%

Кількість голосів: 7
Голосування за це опитування закінчилося : 30 листопада 2017 року

Суть цих досліджень полягає в обліку та оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, створенні конкретної програми їх задоволення, враховуючи існуючу ситуацію на ринку, можливості фірми та її потенціал. Метою цих досліджень є виявлення ринкових можливостей фірми, завоювання стабільних конкурентних позицій на ринку, зменшення ризику та збільшення шансів на результативний успіх всієї маркетингової діяльності.

Маркетингові дослідження полягають у:
- дослідженні ринку та його основних суб'єктів, тобто поведінки споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, контактних аудиторій, аналізі та прогнозуванні кон'юнктури ринку;
- оцінці конкурентних позицій підприємства та його продукції на ринку і розробці на підставі цього рекомендацій з її покращення;
- розробці рекомендацій щодо формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на підставі дослідження ринку;
- прогнозуванні збуту на товари підприємства.

Проведений маркетингових досліджень направлене також на:
- пошук потенційних покупців;
- детальний аналіз потреб існуючих покупців;
- розрахунок співвідношення попиту і пропозиції;
- дослідження поведінки та мотивацій покупців;
- визначення конкурентоспроможності товарів і послуг;
- орієнтація виробництва на "потрібний" товар як для покупців, так і для фірми-виробника;
- обрання цільового (спеціального, ефективного) ринку збуту власних товарів для його поступового захоплення.

З результатами попередніх досліджень Центру Ви можете ознайомитися за посиланням.